Notifications
Clear all

Bộ xử lý tín hiệu

Equalizer (bộ cân bằng), Dynamics Processors (bộ xử lý các quá trình động), Reverd (độ vang), Delay (độ trễ), Exciter (bộ tăng cường âm thanh), Phản hồi, Quản lý loa, Vang số ( Feedback / PA Management)

Chưa có chủ đề nào

Chia sẻ: