Vũ Khắc Duy
@vukhacduy
Admin
Estimable Member
Tham gia: Th3 18, 2022
Last seen: Th3 29, 2023
Chủ đề: 36 / Trả lời: 4
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 0
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 15
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 25
Trả lời
RE: Repeat trong âm thanh là gì?

Nút REPEAT trên loa kéo có tác dụng gì? Nút REPEAT trên loa kéo được thiết kế để lặp lại một bài hát hoặc một phần của bài hát trên thiết bị l...

1 tháng trước
Diễn đàn
Topic
Diễn đàn
Replies: 1
Views: 23
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 30
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 29
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 23
Topic
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 29
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 51
Trang 1 / 3