Vũ Khắc Duy
@vukhacduy
Admin
Estimable Member
Tham gia: Th3 18, 2022
Last seen: Th4 5, 2024
Chủ đề: 43 / Trả lời: 4
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 209
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 236
Topic
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 241
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 407
Topic
Topic
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 422
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 325
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 314
Trả lời
RE: Repeat trong âm thanh là gì?

Nút REPEAT trên loa kéo có tác dụng gì? Nút REPEAT trên loa kéo được thiết kế để lặp lại một bài hát hoặc một phần của bài hát trên thiết bị loa kéo....

1 năm trước
Diễn đàn
Topic
Diễn đàn
Replies: 1
Views: 373
Topic
Diễn đàn
Replies: 0
Views: 302
Trang 1 / 4